Vad är Ayurveda?

Ayurveda är kunskapen om livet.

Ayurveda är en urgammal hälsovetenskap eller en livsfilosofi om man så vill som sätter in den enskilda människan i ett helhetssammanhang. 

Ayurveda beskriver människan som en helhet sammansatt av 
många egenskaper och varje individ har sina speciella 
utmärkande egenskaper som formar hennes personlighet.

Ayurveda identifierar ett antal s.k. kroppstyper (konstitutioner), som var och en har sina specifika särdrag, kvaliteter och kännetecken.

 

Man utgår från dom fem elementen luft, rymd, eld, vatten, jord och kallar dom tre kroppstyperna Vata, Pitta och Kapha

 

Vata är luft och rymd elementen och styr bla. rörelse.

 

Pitta är eld elementet och styr bla. ämnesomsättningen.

 

Kapha är vatten och jord elementet och behövs för struktur och sammanhållning.

 

Att identifiera och få förståelse för den egna kroppstypen är nyckeln till förståelse för hur dessa personliga särdrag sätter sin prägel på vårt liv. 
Ett exempel på detta är hur olika vi reagerar psykiskt och fysiskt på stress. 
Våra olika sätt att tänka, planera, agera, lösa problem, hantera konflikter, ta till oss ny information, uttrycka vår kreativitet o.s.v., är alla exempel på hur vår kroppstyp påverkar vårt dagliga liv.

Också de obalanser, krämpor och sjukdomar som vi har en benägenhet att drabbas av, är i hög grad förbundna med vår kroppstyp. 

Vad som händer oss är ingen slump, det finns en orsak och verkan. Dessa samband följer en lagbundenhet, som blir lättare att förstå när vi lär känna vår kroppstyp.

 

Våra individuella egenskaper leder oundvikligen till en logisk följd av konsekvenser, som kan spåras tillbaka till vår kroppstyp, vår psykofysiologiska konstitution.

 

Detta betraktelsesätt ger ett holistiskt och annorlunda perspektiv på oss själva och på våra starka och svaga sidor, men också ett effektivt verktyg för att balansera våra svagheter och utveckla våra möjligheter, vår förmåga, hälsa, vitalitet och välbefinnande.

Vilken kroppstyp är du?

Kom in på Vedakliniken och gör testet.