top of page

Deep oscillation

 

Deep Oscillation från Physiomed är en unik patenterad behandlingsmetod som, genom att pulsera ett elektrostatiskt fält, åstadkommer effektiva vibrationer i vävnaden. Deep Oscillation har en djupverkande effekt på alla vävnadskomponenter (hud, bindväv, subkutant fett, muskler, blod- och lymfkärl) och detta underlättar transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och lymfdränage.

Snabbare återhämtning efter operation, traumatisk skada, träning, skada från överbelastning, operationer och neurologiska indikationer.

 

Oscillationer är enkelt förklarat behagliga vibrationer/skakningar/pumpningar som mjukgör och smärtlindrar genom att lösa upp ärrvävnad/slaggprodukter och aktiverar lymfsystemet för bortförsel av rester och främjar tillförsel av näring till vävnaderna.  Apparaten framkallar dessa djupgående vibrationer i massörens händer och de når djupt in i vävnaden, ca 8-10 cm.

 

Följande fysiologiska effekter är kliniskt validerade efter behandling med Deep Oscillation:

    Effektiv smärtlindring

    Antiinflammatorisk effekt

    Reducering av ödem

    Förbättrad och snabbare sårläkning

    Reducering av fibros

    Ökad rörlighet

    Minskad hudirritation

    Förbättrad och påskyndad återhämtning efter idrottsskador och träningsvärk

Viktigt innan din behandling:

kroppen behöver vara torr, smörj inte in dig med lotion/olja innan

Kontraindikationer/Används ej vid:

Obehandlad blodpropp

Obehandlade hjärtproblem/sjukdomar

Pacemaker eller andra elektroniska implantat

Graviditet

Elallergi

Pågående rosfeber  eller andra infektioner

DEEP OSCILLATION Personal Basic(1).png

DO_Trauma, mechanisch.png
bottom of page